viernes, 07 de agosto de 2020

HAY QUE SALVAR EL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES

SOS en Facebook de uno de sus socios para salvar el Centro Gallego de Buenos Aires

Fachada del Centro Gallego de Buenos Aires
Fachada del Centro Gallego de Buenos Aires

El Centro Gallego de Buenos Aires pasa por malos momentos. En los dos últimos años se han llevado a cabo distintas acciones y llamamientos por parte del colectivo de gallegos en Buenos Aires, para darle el impulso y la gestión que necesita. En La Región Internacional reproducimos la carta abierta de uno de sus miembros, Osvaldo Méndez, para salvar a uno de los emblemas de la emigración y la galleguidad en Argentina, su centro gallego.

"Estimados paisanos , socios ou non do Centro Galego, que vivan en Arxentina en Galicia ou en calquera outra parte onde os galegos fincámonos por elección ou necesidade, fai xa máis de dous anos que desde esta páxina e logo do grupo HAI QUE SALVAR O CENTRO GALEGO DE BUENOS AIRES. Vimos impulsando a súa recuperación, e a súa restitución aos lexítimos donos da institución, son moitos os que manifestaron a súa adhesión e o seu compromiso con esta causa que entendemos lexitima. Pero a obra máis importante do colectivo no exterior e a entidade que simboliza a Galicia Exterior como poucas segue intervida, e nestes momentos con serios problemas de sustentación económica, que pon en xaque novamente as prestacións e a continuidade dos seus servizos.
Sería pouco honesto se non mencionase o forte compromiso de moitos paisanos con esta causa, pero do mesmo xeito e ao longo destes tempos transcorrido, tamén sentín o esquecemento case sistemático de moitos actores da colectividade, que debesen poñerse á altura das circunstancias, e sen dubidalo sumarse sen escusas a esta causa, que é a causa de todos os galegos ben nados.
É tempo de acción, é tempo de reacción, é tempo de poñerse a traballar para lograr a efectiva posta en marcha dun programa de salvataje, que inclúa un modelo de xestión absolutamente profesionalizado, unha masiva recuperación de socios que eleve o mínimo a non menos de 35000, socios que ademais contasen coa posibilidade de convir cunha obra social que lles permitirá acumular na cota as súas deducións por masa salarial ou jubilatoria.
En síntese, creo que debemos deixar o tempo das declamacións e comezar o tempo das accións. As Agrupacións teñen unha dobre responsabilidade, e deberán poñerse á fronte da iniciativa de recuperación, mostrando así o interese que non mostraron no seu conxunto cando a crise puxo ao bordo da desaparición o noso querido Centro. A Intervención deberá achandar o camiño cara a unha efectiva transición, e o Estado Nacional que saíse a soster esta magnífica obra dos Galegos de Arxentina, que outros se encargaron de destruír que facilite os termos dun plan de facilidades que contemple a débeda no seu conxunto, permitindo que o Centro Galego restituído aos seus donos lexítimos, poida afrontar o desafío de facer do seu Hospital un proxecto sustentable en todos os seus aspectos.
Rógolles a todos deixar os seus comentarios , dúbidas ou aclaracións, sempre co respecto que caracterizou este grupo, pero ademais convídoos a sumarse con ideas , pero con accións.. COMPROMISO PERSOAL E COLECTIVO PARA FACER CERTO UN NOVO CENTRO GALEGO DE BUENOS AIRES"