martes, 13 de abril de 2021

La ciudadanía catalana residente en el exterior registrada en consulados aumenta un 2,8%

Cataluña FIEC web

La població catalana resident a l’exterior, enregistrada als consolats, augmenta un 2,8% en un any i arriba a 340.514 persones a 1er de gener de 2021, de les quals 256.844 amb dret de vot des de l’exterior. 

Un escenari incert pel que fa a la tendència migratòria a Catalunya.

El 18 de març, l'INE (Instituto Nacional de Estadística), ha publicat les dades del 'Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero' (PERE) tancades a dia 1er de gener de 2021. Aquestes dades de l'INE s’elaboren sobre la base dels registres consulars i inclouen la població inscrita per votar [els que formen part del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)] i els menors de 18 anys. 

Segons les dades de l'INE,un total de 340.514 catalans estan inscrits als consolats espanyols d’arreu del món (un augment de 9.325 en un any, el 2,8%) mentre que la xifra d’espanyols inscrits s’eleva a2.654.723 (un augment de 36.131 residents exteriors en un any, el 1,4%). 

Cataluña FIEC webCataluña FIEC 2 web