martes, 25 de junio de 2024

La FIEC anuncia un concurso público para la elaboración del cartel del Día Internacional del Exterior de Cataluña 2023

FIEC Diada Cartel web

La Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC) anuncia un concurso público para la elaboración del cartel del Día Internacional del Exterior de Cataluña 2023, según las siguientes normas:

1) Cada participante podrá presentar un máximo de una propuesta.

2) El contenido del cartel es gratuito pero tendrá que tener la inscripción "Día Internacional de Cataluña Externa" y la fecha de este día, que este año es el 30 de abril de 2023.

3) El cartel ganador permanecerá en la propiedad de la FIEC, la cual indicará siempre que sea posible el autor de la obra

4) Los participantes tendrán que enviar sus propuestas por correo electrónico en formato jpg a [email protected] La fecha máxima para la recepción de originales es el 21 de abril de 2023.

5) Los carteles del Día Internacional de la Cataluña Externa de años anteriores están disponibles en la página web de la FIEC www.fiecweb.cat

El Día Internacional del Exterior Cataluña fue una propuesta instituida por la FIEC y adoptada oficialmente por el Gobierno de Cataluña para recordar a los cientos de miles de catalanes que viven en el extranjero.

_____________________________________________________________________________________________________

  • La Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) convoca concurs públic per a l’elaboració del cartell del Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2023, d’acord amb les següents bases:

1) Cada participant podrà presentar un màxim d’una proposta.

2) El contingut del cartell és lliure però haurà d’haver-hi necessàriament la inscripció “Dia Internacional de la Catalunya Exterior” i la data d’aquesta jornada que, enguany, és el 30 d’abril de 2023.

3) El cartell guanyador quedarà en propietat de la FIEC, la qual indicarà sempre que sigui possible l’autoria de l’obra.

4) Els participants hauran de trametre les seves propostes per correu electrònic en format jpg a [email protected] . La data màxima de recepció d’originals és el dia 21 d’abril de 2023.

5) Els cartells del Dia Internacional de la Catalunya Exterior d’anys anteriors estan disponibles al website de la FIEC (www.fiecweb.cat).

El Dia Internacional de la Catalunya Exterior va ser una proposta instituida per la FIEC i adoptada oficialment pel Govern de Catalunya per recordar els centenars de milers de catalans que viuen fora del país. 

  • Taller introductori sobre el nou sistema de vot exterior

El passat dia 20 de novembre a les 16.30 (hora catalana) la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va organitzar un taller introductori sobre el nou sistema de vot exterior per informar sobre la reforma de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general). Vam comptar amb la participació dels experts en vot exterior de la FIEC (Antoni Montserrat Moliner i Jordi Gairin), de Marea Granate (Berta Burguete) i de Catalans al Món (Sergi Marzábal).

Us convidem a veure la sessió enregistrada

https://us02web.zoom.us/rec/share/u7bH-4879q3AwoHs8zOD9__cteHzEeupw1uQQHKa3XY7Z43YTICyTu7V1TDb14ci.XQtiHF_HdSHKeeWX?startTime=1668958734000

Passcode: Np8GFcJ#